Skip to main content
Kategori

Design

Artikler om design; webdesign, grafisk design og profilutvikling.

Design

En kort innføring i strategisk design

Definisjonen på strategisk design er "helhetlig bevisst bruk av design, forankret i bedriftens strategi, ledelse og styre". Det vil si at strategisk design handler om måten en bedrift bruker design strategisk for å utvikle selskapet. Innsikt For å bruke design…