Skip to main content

Definisjonen på strategisk design er «helhetlig bevisst bruk av design, forankret i bedriftens strategi, ledelse og styre». Det vil si at strategisk design handler om måten en bedrift bruker design strategisk for å utvikle selskapet.

Innsikt

For å bruke design på en strategisk måte må vi ha innsikt i bedriften. Noen bedrifter har innsikt i sin egen bedrift, men noen ganger er denne informasjonen ikke korrekt. De ser infoen fra deres perspektiv, mens en kunde kan ha et helt annet syn. Derfor er det viktig å hente inn data som er representativt fra kundens perspektiv. For å få dette kan man blant annet gjøre undersøkelser, intervjuer, observasjoner og analyser. Innsikt skal bidra til å belyse situasjonen, avdekke behov, danne grunnlag for å formulere en problemstilling og avgrense prosjektet. Innsikt er nødvendig for å utvikle en effektiv markedsplan.

Strategi

Strategi handler om strategisk forankring av et designprosjekt. Det innebærer å utvikle mål og strategier for bedriften, og bruk av strategi som styringsverktøy for designprosessen. Med innsikt vet vi hvor vi er nå, med strategi skal vi komme oss til hvor vi vil.

Et godt sted å starte er overordnet strategi, den tar for seg hva bedriften skal drive med, og hvilken retning den skal bevege seg i. Den inneholder bedriftens forretningside, visjon, verdigrunnlag og verdiløfte og er det viktigste styringsverktøyet for bedriften.

  • Forretningside: ideen bak hele virksomheten, hva gjør vi, for hvem, hvor og hvorfor.
  • Visjon: grunnen til at man vil iverksette forretningsideen. Visjonen skal gi retning, mening og motivasjon.
  • Verdigrunnlag: bedriftens viktigste verdier, uttrykt gjennom kjerneverdier på tre til fem ord (adjektiver)
  • Verdiløfte: bedriftens viktigste løfte, det bedriften lover å levere og det de vil bli målt etter.

Den overordnede strategien styrer resten av strategien, og er kun en del. Man kan gå dypere inn i strategien og sette opp mål, delmål, en forretningsstrategi, markedsstrategi etc.

Design

Design handler om å utvikle designløsninger basert på de strategiske føringene vi har lagt. Her vil det være en utfordring å knytte det verbale til det visuelle, bygge en bro mellom strategi og design. Det viktigste er at designet svarer på problemstillingen, møter behovet til bedriften og brukeren, og bidrar til at bedriften når sine mål.

Under hele denne prosessen er det viktig å se tilbake, i strategifasen må vi se tilbake til innsiktfasen for å sette opp en strategi som får oss fra dagens situasjon til hvor vi vil. Imens i designfasen må vi se tilbake til strategifasen, slik at vi baserer oss på de strategiske føringene som er lagt. Noen viktige ting å tenke på når du utvikler designet er at det er funksjonelt og brukervennlig, er tilpasset til den ønskelige målgruppen, skiller seg ut fra konkurrentene, men har de riktige assosiasjonene og at designet er lett anvendelig over flere flater. Forskning viser at de økonomiske effektene er størst for bedrifter som ser på design som prosess eller strategi. For å oppnå suksess må du bygge bro mellom bedriftens strategi og design.

Hvis du ønsker å fordype deg i strategisk design vil jeg virkelig anbefale boken Design og strategi av Wanda Grimsgaard.

Kristine Støyl Hansen

Kristine har en bachelor i Visuell Kommunikasjon fra USN i tillegg til Design og Håndverk samt Interiør- og Utstillingsdesign fra Åssiden VGS. Kristine har tegnet og malt siden hun var barn og visste tidlig hva hun ville jobbe med.