... Skip to main content

Logo og profil

En god logo og en tydelig visuell profil bygger en sterk merkevare. Vi tar oss tid til å forstå din bedrift, slik at logoen ikke bare er visuelt tiltalende, men også samsvarer med dine bedriftsmål og verdier.

Har du en helt ny bedrift som trenger logo og profil, eller trenger du en oppdatering av din eksisterende merkevare?
Kontakt oss for en prat.

Logoen din er ofte kundenes første møte med bedriften og er det viktigste visuelle elementet når du skal bygge en merkevare.

I Akrobat har vi lang erfaring med utarbeidelse av logo og profil for både små og store kunder i en rekke ulike bransjer. Vi tilpasser vårt arbeid etter kundenes behov og ønsker, og streber alltid etter å levere resultater av høy kvalitet som styrker din merkevare.

En god logo skal være tydelig, lett å lese og fungerende på mange flater. Den skal også være i tråd med din bedrifts verdier og visjoner. Når vi jobber med logoer, setter vi oss først grundig inn i din bedrift og bransje før vi skisserer ulike retninger. Disse retningene vurderer vi sammen i et arbeidsmøte. Deretter videreutvikler vi skissene og utarbeider logofiler og en profilmanual med retningslinjer for bruk.

Dette gjør vi:

Design av logo

En vellykket logo bør være enkel, unik, minneverdig og relevant for både merkets identitet og bransje. Etter å ha fått innsikt i din bedrifts visjoner og verdier, mål og bransje, vil vi utarbeide skisser med ulike retninger. Deretter kan vi sammen evaluere skissene for å finne den beste løsningen før vi går videre med å utarbeide logo-originaler og en profilmanual som definerer bruken.

Profilmanual / Brand guidelines

Brand guidelines er et sett med retningslinjer som definerer hvordan en merkevare skal fremstå. Disse retningslinjene inkluderer informasjon om logoens bruk og plassering, fargepaletter, typografi, bildemanér og tone of voice. Formålet med brand guidelines er å sikre konsistens og gjenkjennelighet i all kommunikasjon og markedsføring som involverer merket. Ved å følge brand guidelines kan en merkevare opprettholde sin identitet over tid og på tvers av ulike kanaler og plattformer.

Ved å utarbeide en digital profilmanual, sørger du for at retningslinjer og logofiler og merkevarekomponeneter er oppdatert og tilgjengelige på ett sted. Spør oss om digital profilmanual.

Designsystemer

Et designsystem er en samling retningslinjer, komponenter og prinsipper som skaper en helhetlig og konsistent brukeropplevelse innenfor digitale produkter og tjenester. Det fungerer som et digitalt bibliotek med gjenbrukbare grensesnittskomponenter, for eksempel knapper, skjemaer og navigasjonselementer, samt dokumentasjon om hvordan disse skal brukes.

Ved å benytte et designsystem blir det enklere for designere og utviklere å raskt skape nye produkter og funksjoner. Det muliggjør også bedre samarbeid på tvers av team, samtidig som det sikrer konsistens og brukervennlighet i digitale løsninger. Vi i Akrobat hjelper deg med å etablere og vedlikeholde et effektivt designsystem for din digitale plattform.

Typografi

Elementer som skrifttype, størrelse, linjeavstand og farge påvirker hvordan merket oppfattes av publikum. Det er viktig å velge en typografi som er lesbar, skiller seg ut og er konsistent på tvers av alle merkets kanaler og plattformer.

Fargepalett

Valg av fargepalett er essensielt i profilutvikling. Fargene bør gjenspeile merkets identitet og appellere til målgruppen. Det er viktig å skille seg ut fra konkurrentene og sikre konsistent bruk på ulike plattformer. Konsekvent bruk av farger styrker merkevarens identitet og gjenkjennelighet.

Bildemanér

En tydelig bildemanér bidrar til å styrke merkevarens identitet, skape en konsistent opplevelse for publikum og gjøre merkevaren mer gjenkjennelig på tvers av ulike plattformer og kanaler.

Relevante prosjekter

Kongsberg International School

Kongsberg International School

Logo og brand guidelines

Fremje

Fremje

Visuell identitet og nettside

Virinco

Visuell profil for IT-selskap

Hva kjennetegner en god logo?

En logo skal være lett å huske, ha egenart og karakter samtidig som den skal være lett å gjengi på mange ulike flater, digitalt og på trykk. Logoens formspråk og typografien i navnetrekket gir signaler om bedriftens verdier og kultur. Er du fremtidsrettet og vågal eller tradisjonell og trygg? Logoens utforming bør være nøye avstemt mot hvilket etterlatt inntrykk du ønsker å gi kundene dine.

En god logo er:

  1. Enkel: Logoen skal være lett å gjenkjenne og forstå, selv i mindre størrelser.
  2. Unik: Unngå klisjeer! Logoen din skal differensiere deg fra konkurrentene ikke forveksles med andre merker.
  3. Skalerbar: En god logo fungerer i forskjellige størrelser og formater, på nett, sosiale medier og på trykk.
  4. Tidløs: En god logo bør være tidløs og ikke påvirket av kortsiktige designtrender.

Trenger du hjelp med logo og profil?

Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med å skape en tydelig merkevare.

Margrethe Hagen
Daglig leder / AD
Tlf: 997 08 172
[email protected]
Aina Omholt Øvre
Prosjektleder
Tlf: 952 11 871
[email protected]