Utfordring:

Fremje er en nyoppstartet bedrift og de trengte en tydelig visuell identitet. Betydningen til ordet Fremje var viktig å få frem, ordet i seg selv betyr å fremme, fremheve eller å løfte frem. Deres viktigste plattform som identiteten skulle utspille seg på, var nettsiden.

Fremgangsmåte:

I starten av prosjektet gjorde vi research på navnet for å få en full forståelse for hva det betydde og innebar. Deretter utviklet vi tre forskjellige visuelle retninger som tok for seg denne betydningen, med logo, fargepaletter, et tredjeelement og ulike mockups. Dette var for at kunden skulle få et helhetlig utrykk. Etter å ha valgt retning, og endringer etter tilbakemelding kom vi frem til det ferdige produktet.