Utfordring:

Den eksisterende logoen stod overfor utfordringer knyttet til en symbolikk som kunne bli feiltolket. Samtidig ønsket skolen å oppnå et mer helhetlig og profesjonelt utseende, med sikte på å forbedre kommunikasjonen med næringslivet, kommunen og foreldrene.

Løsning:

Den nye logoen har en stram, geometrisk form inspirert av byggeklosser som danner bokstavene KIS, skolens initialer. Disse formene representerer skolens strukturerte og faglige tilnærming, samtidig som de symboliserer muligheten for kreativ utfoldelse. De har et variert bruksområde, kan danne mønstre eller settes sammen for å danne unike ikoner.

Symbol for markering av skolens 20-års jubileum.