Virinco har en 20-årig historie med innovasjon og utvikling av smarte IoT-produkter og avanserte teknologitjenester i underselskapene WATS og Vicotee.  Med utgangspunkt i at vi allerede hadde gjort visuell profil og ny nettside for både WATS og Vicotee, ble det tydelig at også Virinco trengte en liten oppfrisking for å synliggjøre slektskapet mellom de tre selskapene.

Etter en innledende fase der oppdatering av logo og ny profilmanual med designelementer for web og trykk stod sentralt, baserte vi webutviklingen på dette og lanserte en ny fresh nettside. Det er ekstra gøy når vi får jobbe over tid og hvor grafisk design og webutviklingen skaper en rød tråd mellom produkter og selskapene.