Utfordring:

PK Eiendom har store planer for bydelen Hellebæk på Kongsberg. På sikt er det tenkt opp mot 850 boliger for ca 2000 nye innbyggere og området skal bli en levende by-i-byen med alt det innebærer av servicetilbud, butikker og kafeer.
Vi ble kontaktet for å utvikle den visuelle identiteten til området og markedsføre første byggetrinn, Hellebækhagen. Prosjektet er et samarbeid med Tankespranget som har bidratt med prosjektledelse og strategi.

Langsiktig utfordring: Bygge en identitetsforståelse av den nye byen i byen og hva den vil bli til.

Kortsiktig utfordring: Markedsføre det første byggetrinnet. I helhet er utfordringen å utvikle en identitet som skiller seg ut og som er sterk nok til å videreføres til de ulike byggetrinnene.

Løsning:

Hellebæk ligger nær Kongsberg sentrum, og det var dette vi ønsket å fokusere på når vi utviklet boligprosjektets identitet. Derfor ble Hellebækhagen markedsført under slagordet “Lev kortreist på Kongsberg”. Vi ønsket at prosjektet skulle skille seg ut fra andre boligprosjekter med en jordnær og leken identitet. Vi valgte derfor å kombinere håndtegnede illustrasjoner med tradisjonelle 3d-tegninger av bygget. Dette fikk fram den kortreiste livsstilen på en morsom måte og appellerer til en yngre målgruppe.

Vi utviklet en overordnet identitet for Hellebækområdet som kan videreformidles i de ulike byggetrinnene, der Hellebækhagen er første byggetrinn.

Vår oppgave var også å skaffe flest mulig leads til første byggetrinn. Vi benyttet leads-annonser på Facebook for å skaffe interessenter. Disse ble holdt varme med nyhetsbrev med jevnlige oppdateringer om prosjektet.

Hellebæk og Hellebækhagen,
to profiler med et tydelig slektskap

Det ble utarbeidet to ulike profiler; én for området i sin helhet og én for markedsføring av det første byggetrinnet, Hellebækhagen.  Disse er utviklet med et tydelig slektskap seg i mellom for å styrke gjenkjenningseffekten.

Logo for Hellebæk-området
Består av en geometrisk ”H” liggende på et våpenskjold. Formen er brukt for å understreke at dette er en bydel med en egen identitet med rom for samhold og tilhørighet. 

Første byggetrinn: Hellebækhagen
Det første byggetrinnet består av 17 leiligheter beliggende i en stor, grønn hage for rekreasjon og sosiale fellesaktiviteter. Det var derfor naturlig å spille videre på hageliv i utviklingen av logo og profilelementer.

Hellebæk-området

PROFILMANUAL

Nettside for Hellebæk-området

Første byggetrinn : Hellebækhagen

PROSPEKT

NETTSIDE

MARKEDSFØRING FACEBOOK OG INSTAGRAM

Facebook og Instagram ble benyttet som hovedkanal for å skaffe påmeldinger til interesselisten. 

BYGGESKILT