Utfordring:

NORGAR trengte en ny visuell profil som var moderne, hadde en forståelig kommunikasjon og som var folkelig. De ønsket en nettside som var brukervennlig og lett å navigere seg i. I tillegg trengte de design på annonser til Instagram og Facebook.

Løsning:

Vi utviklet en morsom og folkelig visuell profil for NORGAR. Vi valgte å ha en tone of voice som var enkel og forståelig, slik at brukeren forstår budskapet.