Hashtag bolyst (#bolyst)

Ved å «oversette» kjente urbane uttrykk til ordenes «rollagske» betydning gjennom lek med ord og bilder, ville vi formidle et todelt budskap om kulturhistorie/natur i kombinasjon med det fremtidsrettede livet. Hastag’en er et gjennomgående element som gjør kampanjen godt egnet til sosiale medier som f.eks. Instagram.

kampanje bolyst Rollag – tidsklemma

kampanje bolyst Rollag – rushtrafikk