Byliv er et samarbeidsprosjekt for å sikre en positiv positiv utvikling i Drammen sentrum. Bylivsprogrammet støttes av nasjonale myndigheter (KMD), Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune. Byen Vår Drammen er initiativtaker og programeier. Akrobat har hjulpet til med kommunikasjon og blant annet laget ulike trykksaker og nettside i WordPress for prosjektet.

Offentlige myndigheter ønsker å bygge opp under livskraftige og bærekraftige bysamfunn, i en tid hvor det blir mer og mer oppmerksomhet rundt byens kvaliteter, kortreiste opplevelser og reduksjon av utslipp. Bylivsprogrammet i Drammen har blant annet gjennomført gatekunstprosjektet Ugang, etablert et elsykkel-bibliotek og sykkelbane for barn, samt andre tiltak for å bedre bymiljøet i Drammen sentrum.

Se nettsiden til Byliv her: www.byliv.org

Nettside for Byliv Drammen