Akrobat fikk i oppdrag å utarbeide grafisk profil og nettside for kommunikasjon og informasjon i et COST-nettverk om etikk og demens, kalt EDEM. EDEM står for Ethics in Dementia og COST-nettverket er et stort nettverk med forskere fra de fleste europeiske land, og nettsiden skal koble sammen dette nettverket. Oppdragsgiver var Universitetet i Sør-Øst Norge og Statens institutt for Folkehelse i Danmark.

Om oppdraget: Med tanke på at nettsiden skal fungere som et samlingspunkt for et stort nettverk av forskere tilknyttet hver sin arbeidsgruppe ble det i tillegg til logo utviklet fem likeverdige profilfarger med tilhørende ikoner som identifiserer hver arbeidsgruppe. På denne måten blir det lettere å orientere seg på nettsiden og arbeidsgruppene fremstår som likeverdige.

Det var mange hensyn som måtte tas underveis i webutviklingen med tanke på at nettsiden skulle ha mulighet for at brukere fra ulike nasjonaliteter skulle kunne publisere info under sine arbeidsgrupper og ikke minst strenge retningslinjer for både valg av domene, webhotell og tekniske løsninger. Med andre ord et spennende prosjekt på mange måter!

 

Om av EDEM (hentet fra aksjonsbeskrivelsen):

The main aim of the Ethics in Dementia (EDEM) Action is to promote ethical dementia care beyond the current state of affairs: EDEM will work (1) to promote dignity, autonomy, and quality of life for people with dementia; (2) to reduce burnout and moral distress among formal and informal caregivers for people with dementia, and (3) to improve the quality and homogeneity of dementia care across Europe, by fostering international collaboration in the field of dementia and ethics, including CEECs.