Nedre Eik Gård er et medikamentfritt behandlingssted for rusavhengige. I behandlingen vektlegges fire sentrale elementer : tid, mentorskap, fellesskap og kvalifisering. Vi har utarbeidet en fullverdig visuell profil bestående av logo, brand guidelines, skisse på nettside samt forslag til brosjyrer og annet kommunikasjonsmateriell.