Utfordringen:

Rollag kommune ønsket å gjøre noe nytt for å tiltrekke seg unge og aktive innbyggere, og omstillingsprogrammet Rollag 2020 ble primus motor bak et helt nytt boligkonsept med minihus direkte plassert i furuskogen. Her bor du, ikke nær, men i naturen!

DRMA arkitekter utviklet og tegnet selve boligkonseptet, mens kommunen fattet de nødvendige vedtak og fristilte sentrumsnær og byggeklar tomt. Da dette var i boks, tok Rollag 2020 kontakt med oss for å få hjelp til å presentere dette på en attraktiv og forståelig måte for både interesserte, potensielle utbyggere og media.

Her var det mye som måtte på plass; boligkonseptet trengte både navn, logo og visuell profil, samt en nettside.

Hvordan:

Vi startet med navnsettingen og var innom mange ulike navn før vi presenterte et knippe navneforslag med logoutkast og skisser til kunden. Sammen landet vi på Konglene som det beste alternativet og fikk klarsignal til å gå videre med webutvikling og ferdiggjøring av en enkel profilmanual.

Navnet Konglene henspiller på hvordan de små husene vil ligge spredt som kongler under furustammen. De vil bli bygget i klynger på 5-6 rundt en node eller knutepunkt med felles funksjoner som vaskerom, kompost og bod. Husene vil dessuten ligne kongler med utstrakt bruk av limtre, samt never/treflis som utvendig panel.

Logoen falt lett på plass da navnet var satt og derfra var det å brette ut hvordan vi så for oss at dette kunne formidles på feks nettside og prospekt. Etter hvert i prosessen kom det fram at det også var behov for en Facebook bedriftsprofil slik at kunden kan fremme annonser, og på denne måten få mulig interesserte til å sette seg opp på nyhetsbrev.

Minihusene er tegnet av Arkitektkontoret DRMA og oppdragsgiver for prosjektet er Rollag kommune.

Dette har vært et morsomt prosjekt der vi virkelig har boltret oss kreativt for å skape en god historie rundt et bærekraftig og spennende konsept! Prosjektet har allerede fått mye oppmerksomhet fra både inn- og utland og vi gleder oss til å følge Konglene Rollag fremover.