Insam er et konsulentselskap som jobber med samfunnsinnovasjon, byutvikling og stedsutvikling. Prosjektene de jobber med er ulike, men en fellesnevner er fokus på bærekraft og miljø. Da Akrobat fikk i oppdrag å lage ny nettside, tenkte vi at dette måtte løftes fram. Valget falt på å animere en grønn tråd som binder tjenesteområdene sammen.