... Skip to main content

Varemerkeregistrering er en av de enkleste måtene å beskytte din bedrifts interesser på.

Hva er et varemerke?

Kort fortalt er et varemerke et navn, logo eller annet kjennetegn som identifiserer dine varer og tjenester. Et varemerke skal i det store myldret av leverandører være egnet til å skille din bedrifts tjenester og varer fra en annens, og på den måten sikre at forbrukerne vet hva de får.

Med varemerkeregistrering får man enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for dine varer og tjenester, og du kan nekte andre å bruke en logo eller et navn som ligner ditt.

Et eksempel på et kjent varemerke er Kvikk Lunsj. Kvikk Lunsj er blant annet registrert for produktene sjokolade, kakao, konfekt, drops og andre sjokolade – og sukkervarer. Det innebærer at ingen andre kan bruke navnet Kvikk Lunsj, eller et lignende navn, for samme eller lignende produkter.

Dersom du ønsker å registrere et varemerke gjøres dette hos Patentstyret. En registrering hos Patentstyret gir et håndfast og offisielt bevis på din enerett, og du kan bruke symbolet ® bak merket. Dette symbolet står for «Registrert varemerke», og må ikke forveksles med ™, som står for «Trade Mark», og kan brukes selv om varemerket ikke er registrert.

Et registrert varemerke vil i tillegg til å beskytte selskapets interesser også i de fleste tilfeller være med på å øke verdien på produktet og selskapet, samt ha en selvstendig verdi for eksempel ved inngåelse av lisensavtaler og ved et eventuelt salg av bedriften. Det er derfor viktig å registrere varemerket så tidlig som mulig.

Varemerket The Thief er et godt eksempel på hva som kan skje dersom man ikke er raskt nok ute med å søke om registrering. Før Choice Hotels rakk å sende inn søknaden om registrering, var det en privatperson som hadde registrert navnet. Tvisten om varemerket endte opp i en rettslig prosess, som heldigvis for Petter Stordalen og Choice Hotels endte med et forlik hvor Choice Hotels betalte den andre parten 250 000 kroner for å overta varemerket.

Det er derimot ikke alle varemerker som er registrerbare. For at et varemerke skal kunne registreres må det være egnet til å skille dine produkter og tjenester fra andres, samt ikke være likt et allerede registrert varemerke.

Hvordan registrere et varemerke?

Et varemerke blir videre kun registrert for de varer og tjenester det søkes registrert for. Det er mulig å registrere et varemerke for tjenester og varer som ikke benyttes i dag, men som vil bli benyttet i fremtiden. De varer eller tjenester som ikke inngår i søknaden kan derimot ikke tilføyes på et senere tidspunkt.

Det er derfor viktig å tenke strategisk i utformingen og registreringen av ditt varemerke. Det kan være vanskelig å finne frem til relevante produkter og tjenester dersom man ikke har erfaring med varemerkeregistreringer. Dette er derimot noe Nordia Law Advokatfirma kan bistå med.

Prisen for å registrere et varemerke i Norge er relativt lav, slik at kostnaden i de fleste tilfeller vil være en beskjeden pris å betale i forhold til den beskyttelsen man faktisk oppnår. Søknadsgebyret hos Patentstyret for registrering i inntil tre klasser er kr 2 900. Dersom man ønsker å registrere varemerket i flere klasser, er det et tilleggsgebyr på kr 750 per klasse.

Varemerket vil i de fleste tilfeller bli registrert i løpet av 3-4 uker etter innsendelse av søknaden. I de tilfellene hvor Patentstyret har innsigelser, spørsmål eller mener at varemerket ikke oppfyller vilkårene for registrering, vil prosessen naturlig nok bli lenger. Det gjøres oppmerksom på at all korrespondanse og bistand etter innsendt søknad ikke inngår i Nordia Law sin fastpris, og vil faktureres etter medgått tid og vanlige timesatser.

Vi anbefaler alle våre kunder og samarbeidspartnere å registrere sitt varemerke. Gjennom en varemerkeregistrering får man et håndfast bevis på sin enerett, og har på en effektiv og enkel måte beskyttet en av bedriftens viktigste verdier.

Har du spørsmål om varemerkeregistrering? Kontakt oss, eller send en henvendelse til vår samarbeidspartner Nordia Law, tlf: 97 40 55 57, [email protected].

Nordia Law tilbyr fastpris for varemerkeregistrering til kr 5 000 eks. moms. I tillegg kommer registreringsavgiften til Patentstyret. En varemerkeregistrering for en bedrift/privatperson som bare trenger å registrere varemerket i tre klasser vil derfor kommer på til sammen kr 7 900 eks. moms.

I fastprisen inngår vurdering av varemerket, arbeid med å finne relevante varer og tjenester, samt innsendelse av selve registreringen. Alt blir selvfølgelig gjort i tett samarbeid med klienten/eieren av varemerket.

Dersom du eller din bedrift ønsker bistand til å søke om varemerkeregistrering kan dere ta kontakt med advokatfullmektig Marie Nybø hos Nordia Law Advokatfirma AS på tlf. 97 40 55 57, eller på e-post [email protected].

Margrethe Hagen

Margrethe har lang erfaring som Art Director og Grafisk Designer i ulike byråer og som soloartist i eget firma. Ideene popper ut som popcorn i Margrethes hode, og hun er en stilsikker kreatør enten det gjelder webløsninger, grafisk design eller reklame.