... Skip to main content

Kort fortalt: En kreativ brief er en oppdragsbeskrivelse og en strategi for å gjennomføring av en kampanje og et viktig verktøy i ethvert reklamebyrå. Briefen skal hjelpe deg og byrået med å tenke igjennom viktige spørsmål før jobben starter. En god kreativ brief sikrer at byrå og kunde snakker samme språk og er enige i retningen på kommunikasjonen.

 

Den kreative briefen

En kreativ brief er et kort, en- til tosiders dokument og skrives normalt av byrået sammen med kunden.
Typisk vil en kreativ brief inneholde følgende:

 

Utfordringen

 • Hvilket spesifikt problem er det du ønsker at kampanjen skal løse?
  Forsøk å beskrive utfordringen så kortfattet som mulig.

 

Produktet/tjenesten

 • Hvilket produkt/tjeneste skal markedsføres? 
 • Hvordan selges produktet/tjenesten i dag?
 • Hvordan har produktet/tjenesten blitt markedsført til nå?
 • Hvilket prissegment tilhører produktet/tjenesten?
 • Hvilke verdier og følelser kan knyttes opp mot produktet/tjenesten?

 

Markedet

 • Hvordan ser markedet ut for produktene/tjenestene du selger? 
 • Hva slags oppfatninger har folk om produktet/tjenestene?
 • Hvilke konkurrenter finnes det? Hvordan markedsfører de seg?
  Vurder deres styrker, svakheter og posisjon i markedet.
 • Hvordan kan ditt produkt/teneste posisjonere seg?

 

Målgruppene

God kommunikasjon fordrer at du vet hvem du snakker til. Gjør deg så kjent med målgruppen(e) som mulig. En nyttig strategi kan være å lage ulike «personas». Personas er fiktive personligheter som representerer ulike målgrupper som merkevaren din henvender seg til.

Om målgruppene:

 • Hvor gamle er de?
 • Hvor bor de?
 • Hva er de interessert i?
 • Hvilke behov har de?

 

Hva skal produseres?

Formater og tidsfrister for de ulike kampanjeelementene.

 

Målsetting

Å sette seg definerte mål for kampanjen er viktig for å kunne si noe om hva som har blitt oppnådd.

 • Skal kampanjen resultere i økt kjennskap? Resultere i målbart salg? Henvendelser på en nettside?
 • Hvilket etterlatt inntrykk skal publikum sitte igjen med etter å ha sett kampanjen?

 

Kjennetegn på en god kreativ brief

En god kreativ brief er kortfattet og fri fra floskler og markedsføringsspråk. Den er tydelig og gjennomtenkt i sin enkelhet og skal virke inspirerende og samlende for hele teamet.

 

Vi har laget en mal for en kreativ brief som du kan laste ned, helt gratis!

Last ned Akrobats kreative brief

Har du et prosjekt?

Vi skriver gjerne en kreativ brief i sammen med deg. Ta kontakt med oss på telefon 99 70 81 72 eller epost [email protected] så setter vi av tid til et uforpliktende møte.

 

Margrethe Hagen

Margrethe har lang erfaring som Art Director og Grafisk Designer i ulike byråer og som soloartist i eget firma. Ideene popper ut som popcorn i Margrethes hode, og hun er en stilsikker kreatør enten det gjelder webløsninger, grafisk design eller reklame.