Skip to main content

Plast utgjør en direkte trussel mot livet i havet og når plasten brytes ned til mindre partikler, såkalt mikroplast, tas den opp i næringskjeden og utgjør en trussel mot hele økosystemet. Omfanget av dette miljøproblemet har man oppdaget først de seneste årene. Salt jobber med forskning og formidling av kunnskap om marin forsøpling.

FNs bærekraftsmål #14 Liv under vann

«Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling»

Margrethe Hagen

Margrethe har lang erfaring som Art Director og Grafisk Designer i ulike byråer og som soloartist i eget firma. Ideene popper ut som popcorn i Margrethes hode, og hun er en stilsikker kreatør enten det gjelder webløsninger, grafisk design eller reklame.