Utfordring:

Strømsø United ønsket en visuell profil som visualiserte åpenhet og kommunikasjon. Den skulle fokusere på samfunnet og miljøet i Drammen. Det var derfor viktig at menneske kom frem og samholdet mellom dem. De var veldig åpne for hva uttrykket kunne være og ga oss et stort spillerom.

Fremgangsmåte:

I starten av prosessen satt vi oss ned og idemyldret, hva kunne vi spille på? En av våre første tanker var å spille på fotball, som et lag. Pågrunn av navnet Strømsø United, men kanskje en litt vell brukt metafor? Den fikk sin lille plass i sluttresultatet men vi kom frem til et uttrykk som var fargerikt, rundt, lett og ikke minst morsomt! Stilen til Strømsø United er leken, åpen og illustrasjonene fremhever menneskene i samspill med hverandre og miljøet rundt seg.