Akrobat har stått for grafisk design av årsrapporten til Viken filmsenter flere år på rad nå, og 2020 er ikke et unntak. Det visuelle uttrykket i årsrapporten baserer seg i stor grad på den visuelle profilen vi utviklet for Viken filmsenter for et par år tilbake. I tillegg til å brekke om tekst og bilder har vi bidratt med illustrasjoner og modeller som viser utvalgte data de ønsker å løfte fram.

Rapporten er først og fremst utviklet for digital utsendelse og visning på skjerm.