Byen Vår Drammen ønsket å lage et bymagasin for Drammen og tok kontakt med oss for å løse designbiten. Det ble utviklet ulike retninger for forsiden, samt hvordan innholdet skulle designes. Resultatet ble en forside med en kombinasjon av illustrasjon og foto, som lett kan videreføres til flere utgaver av magasinet.

Nå kan du finne første utgave av Oi! Drammen i ulike butikker, cafer og flere steder i Drammen!