Bo langs Drammenselva i historiske omgivelser!

Akrobat fikk i oppdrag å utarbeide et overordnet navn, logo og visuell profil/identitet for et nytt eiendomsprosjekt på Gulskogen. Navneforslaget skulle skisseres visuelt med typografi og symbolikk. Med tanke på områdets lange historie innen treforedling og papirindustri, falt det seg naturlig å ta utgangspunkt i dette i navnsettingsprosessen.

Oppdraget kom fra Tankespranget og utbygger er Vestaksen Eiendom.