Annonser som skifter med årstidene for økt sentrumshandel.

Drammen sentrum står ovenfor de samme utfordringene som mange av norske byer opplever om dagen: Kjøpesentre utenfor bykjernen trekker stadig flere kunder og gjør det vanskelig å opprettholde et levende bysentrum med uavhengige butikker. Det er derfor viktig at sentrumsbutikkene står samlet, og Handelens dag er nettopp et slikt tiltak.

 

Ved å annonsere gode tilbud under felles paraply, spares markedsføringskostnader og kundene får mange gode grunner til å legge storinnkjøpene til Drammen akkurat denne dagen. I tillegg til ekstra gode tilbud i butikkene, foregår det mange spennende aktiviteter på torget som trekker store og små.

 

Annonser i Drammens Tidende