Skip to main content

Kommunikasjonskonsept

Måten du sier noe på er like viktig som hva du sier.

Et kommunikasjonskonsept skal fange målgruppens interesse, vekke følelser og inspirere til handling. Kommunikasjonskonseptet skal kunne fungere på alle flater, på tvers av kanaler og medier.

1. Definer problemet

Hvilket problem skal kommunikasjonen løse? For hvem skal kampanjen løse et problem? Hva skal målgruppen foreta seg etter å ha sett kampanjen? Gi en presis beskrivelse av utfordringen og hvorfor det er behov for kampanjen.

2. Brainstorming av ideer

Den mest gøyale delen av å utvikle et kommunikasjonskonsept. Vi setter sammen et team som brainstormer ulike ideer og måter å få fram budskapet på. Dette er en fase hvor «alt lov» og alle forslag skal lyttes til. Det er viktig at teamet har tillit til hverandre for å kunne tenke fritt og tørre å presentere «dumme» ideer.

3. Utvelgelse av ideer

Kvaliteten på ideene vurderes på kriterier som hvorvidt de er passende med tanke på kampanjens målsetting, ønsket om etterlatt inntrykk, originalitet og relevans.

4. Skissearbeid

De beste ideene tas ut som skisser som viser hvordan konseptet kan brukes i ulike sammenhenger og på forskjellige flater.

5. Kundemøte og presentasjon

Skissene settes sammen til en presentasjon som vises i et kundemøte. Her presenteres gjerne 2-3 ulike retninger avhengig av prosjektets omfang.

6. Oppsummering og konklusjon

Sammen med kunden vurderes det om noen av ideene skal tas ut videre, og hvilke justeringer som skal til. Praktisk gjennomføring av kampanjen planlegges.