Skip to main content

Avis- og magasinannonser

Magasiner er et distraksjonsfritt medium hvor du har muligheten til å fange leserens oppmerksomhet på en helt annen måte enn på nettet.

Mens man snakker om annonseblindhet på nett, vi er så vant med å se nettannonser at vi knapt legger merke til dem lenger. Det samme gjelder ikke for aviser eller magasiner som innbyr til fordypning og langlesning.

Det finnes et magasin for nesten enhver tenkelig interesse eller fagfelt. Skal du snakke til en helt bestemt målgruppe, kan annonsering i et bransjemagasin være en god løsning.

 

Fordeler med ukeblader og magasiner:

  • Ensartet publikum
  • Distraksjonsfritt medium
  • Leses gjerne flere ganger, gjerne av flere personer
  • God gjengivelse og større format