Som virkeligheten, bare i 3D! Ved hjelp av avansert kamerautstyr, scanner Wieso bygninger, konstruksjoner og tunneler. Millioner av målepunkter blir satt sammen til store modeller som blir en tilnærmet nøyaktig kopi av virkeligheten. Wieso stod klare til å erobre det tyske markedet og i den forbindelse ønsket de hjelp med oppgradering av nettside og visuelt uttrykk. Vi har bistått med animasjoner og grensesnittdesign.