Vi har designet en nettside for Drevent Streaming. De tilbyr ulike tjenester som gjør det mulige med digitale møter, konferanser, julebort etc. Vi la vekt på at nettsiden skulle være oversiktlig og lett å bruke.