Link Rekruttering er et konsulentfirma innen rekruttering og kompetanseutvikling. De tok kontakt med Akrobat for å få hjelp til å forbedre bedriftens visuelle profil og bli mer synlige på web. Akrobat bidro i en todelt prosess der fase 1 innebar utvikling av nytt kommunikasjonskonsept, samt fase 2 med webutvikling og implementering av kommunikasjonskonseptet i en ny nettside. Tom Atle Bordevik bidro med fotografering av de ansatte og miljøbilder.

 

 

Missing Link design plakat