Jubileumslogo og profil

Vi har laget ny jubileumslogo og elementer til markedsføring i forbindelse med Husbankens 75-års-jubileum.

Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. I år er det 75 år siden de ble grunnlagt, og vi fikk æren av å designe jubileumslogoen deres i tillegg til grafikk for ulike flater.