Venke fra 7design ønsket seg en ny og oppdatert nettside med personlighet. I vårt design la vi vekt på brukervennlighet og at prosjektene fikk skinne.